Κλειδαριά με κωδικό ασφαλείας.

10.00

Description

Ασφαλίστε τη συσκευή 4Power από κλοπή.

Με μεταλλικό ενισχυμένο σύρμα υψηλής ποιότητας  και μεταλλικό κλιπ προσαρμογής πάνω στη συσκευή 4Power.